Partnerzy biznesowi

Współpracujemy ze sprawdzonymi i doświadczonymi firmami w zakresie:

 • Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni
 • Konserwacja instalacji technicznych (wentylacji, wod-kan, kotłowni, węzła cieplnego, elektrycznej, domofony, monitoring CCTV) oraz budynków
 • Konserwacja dźwigów windowych
 • Konserwacja bram garażowych
 • Konserwacja platform parkingowych
 • Monitoring przeciwpożarowy
 • Nadzór, kontrole okresowe budynków oraz instalacji
 • Konserwacja systemu SAP, detekcji CO2, gaszenia pożaru oraz przeglądy okresowe
 • Obsługa prawna
 • Ochrona osób i mienia
 • Opracowanie opinii, ekspertyz technicznych i kosztorysów

 
Jesteśmy zwolennikami partnerskiej, stałej współpracy z firmami które znają obiekt i zapewniają satysfakcjonujący poziom obsługi. Przejmując nieruchomość analizujemy rzetelność dotychczasowych podwykonawców. Badamy warunki umowy w zakresie zgodności z aktualnie obowiązującymi standardami w danej branży, dopasowanie zakresu usług do potrzeb, zgodność świadczonych usług z zawartą umową, poziom zadowolenia właścicieli nieruchomości. Wnioski i rekomendacje przedstawiamy do informacji oraz akceptacji Zarządu.